Proponujemy następujące grupy zagadnień:

I. W zakresie systematyki edukacji nauczania muzyki:

 • ontologia pedagogiki muzyki,
 • pedagogika muzyki w wybranych krajach Europy,
 • ewolucja ustroju szkolnictwa muzycznego w wybranych krajach Europy,
 • propozycje systematyki nauczania pedagoga muzyki od początku jego kształcenia do zdobycia przez niego tytułów naukowych,
 • dorobek w zakresie systematyki nauczania muzyki, stan wiedzy.

II. W zakresie pragmatyki nauczania pedagogów muzyki:

 • kształcenie muzyczne w obszarze badań psychologicznych,
 • dydaktyczne rozwiązania jako dorobek pedagogiczny,
 • praktyczne przykłady rozwiązań dydaktycznych przedmiotów muzycznych,
 • pedagogika muzyki uzupełnieniem pedagogiki ogólnej,
 • specyfika nauczania muzyki w akademiach muzycznych i uniwersytetach,
 • nauczanie muzyki w szkołach ogólnokształcących a polityka kulturalna państwa,
 • dorobek w zakresie pragmatyki nauczania pedagogiki muzyki, stan wiedzy.

III. W zakresie pedagogiki muzyki jako bazy (platformy) naukowej dla wszelkiej działalności artystycznej:

 • analiza, rejestracja, porządkowanie i zachowanie dorobku działalności artystycznej i naukowej artystów profesorów jako sens istnienia platformy naukowej pedagogiki muzyki,
 • metodologia badań problematyki muzycznej,
 • zwartość i systematyczny układ pojęć i twierdzeń w nauce o muzyce i nauczaniu muzyki,
 • język naukowy pedagogiki muzyki, literatura,
 • dorobek w zakresie gromadzenia twórczości artystyczno-naukowej, stan wiedzy.

© Akademia Muzyczna w Gdańsku 2014 All rights reserved, michal.kierzkowski@amuz.gda.pl, zdjęcia: Przemysław Bator